SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties en zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

Gegevensbewaring Gegevensopslag durante -beveiliging SDC maakt gebruik van gegevenshostingserviceproviders in the de Verenigde Staten om verzamelde informatie te hosten dentro de we gebruiken technische maatregelen om alle gegevens te beveiligen

Ondanks de grondige beveiligingsmaatregelen dentro de -garanties perish SDC implementeert om gegevens te beschermen, is actually geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar en vanwege de- inherente aard van het sites kan SDC niet garanderen dat gegevens, tijdens verzending thru het websites out-of wanneer opgeslagen op onze systemen off anderszins when you look at the ons beheer zitten, absoluut veilig zijn voor indringing door anderen. Neem get in touch with op came across voor meer informatie.

Hoelang i gegevens bewaren Hoelang i de gegevens pass away we more u verzamelen bewaren, was afhankelijk van het types of informatie, zoals hieronder in the meer outline wordt beschreven. Na een bepaalde tijd zullen i ons uiterste ideal doen om uw gegevens te verwijderen off, als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen inside back-uparchieven), zullen we uw informatie veilig bewaren dentro de isoleren voor verder gebruik youngster verwijderen mogelijk was. Gebruikersaccountgegevens: we bewaren gebruikersgegevens totdat de- Gebruiker zijn out of haar membership(s) verwijdert, waarna i de gegevens bewaren child ninety dagen nadat het account verwijderd is. In the het bijzonder: e-send, beheerdersnotities, IP’s, toegangsgeschiedenis, betalingsgeschiedenis durante bijnaam. SDC helpt bij het onderhouden durante herstellen van gegevens zodra de- situatie are verholpen. Een account werd for each ongeluk home Gebruikers verwijderd. Within the een dergelijk geval kan SDC gegevens voor Gebruikers herstellen. Verschillende systemen voor gegevensopslag en right back-ups hebben een verschillend levenscyclusbeleid dat maximaal ninety dagen wordt aangehouden. Onze databaseback-ups zijn bijvoorbeeld gecodeerd, incrementeel durante hebben na 30 dagen een volledig nieuwe cyclus. Het is actually onmogelijk om gebruikersgegevens when you look at the gecodeerde incrementele right back-ups for the realtime te wissen. SDC kan ook bepaalde gebruikersgegevens opslaan om ons te houden aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven, bedrijfsactiviteiten te ondersteunen dentro de onze diensten te blijven ontwikkelen dentro de verbeteren. Into the de- gevallen dat we informatie bewaren voor verbetering durante ontwikkeling van onze Diensten, ondernemen we stappen om informatie te elimineren pass away specifieke gebruikers lead identificeert, durante gebruiken i de informatie alleen om collectieve inzichten over het gebruik van onze Diensten te krijgen, niet om specifiek persoonlijke kenmerken over Gebruikers te analyseren. De- informatie perish you deelt op de- Diensten: als het gebruikersaccount try gedeactiveerd off uitgeschakeld, blijven sommige gebruikersgegevens en de inhoud die doorway gebruikers zijn verstrekt aanwezig zodat andere leden off andere gebruikers de Diensten volledig kunnen gebruiken. I blijven bijvoorbeeld opmerkingen durante inhoud weergeven die you hebt verstrekt aan message boards. SDC bewaart gebruikersgegevens tot ninety dagen na het annuleren van het membership voor het geval dat Gebruikers binnen dat tijdsbestek hun abonnement opnieuw willen verlengen.

SDC handhaaft deze praktijk vanwege de- volgende reden: Inside the het geval dat het gebruikersaccount gecompromitteerd was en opzettelijk wordt verwijderd

Marketing- dentro de promotiegegevens: als Gebruikers hebben gekozen en toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van deals- en promotionele e-e-mails van SDC, behouden we gegevens more de- marketingvoorkeuren van Gebruikers, tenzij specifiek wordt gevraagd om dergelijke informatie te verwijderen. SDC bewaart informatie perish is afgeleid van cookies dentro de andere trackingtechnologieen voor een redelijke durante specifieke periode vanaf het moment dat dergelijke informatie werd aangemaakt.

Beveiliging Wij nemen how to get a mail-order bride de beveiliging van uw gegevens zeer serieus op SDC. Omdat transparantie een van de principes is waarop ons bedrijf are gebouwd, proberen i zo duidelijk durante discover mogelijk te zijn over de- manier waarop i fulfilled beveiliging omgaan. Onze beveiligingspraktijken worden hier gepubliceerd (hook up naar pagina Beveiligingspraktijken) Leeftijdbeperking. SDC staat het gebruik van onze Diensten off Web sites niet bottom aan personen jonger dan de wettelijke leeftijd within the de toekomstige staat durante house van de- Gebruiker. SDC zal de grootst mogelijke inspanning leveren om het gebruik van onze Webpages doorway iedereen pass away niet ouder are dan de wettelijke leeftijd te verbieden. Mocht SDC vernemen dat iemand onder die lokaal wettelijke leeftijd ons onwettig persoonlijke gegevens heeft verstrekt, dan zal SDC de- nodige stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. SDC try strikt een op volwassenen gerichte solution en het is actually alle minderjarigen verboden om alle aangeboden diensten te gebruiken.

Menu